Matplywood

MATPLYWOOD (Plywood without face)

Material Keruing, Eucalyptus, Rubber Wood etc.
Size 1220mm x 2440mm
Thickness 6mm to 19mm
Glue MR, BWR, BWP
Grade A, B, C
Thickness tolerance +/- 0.5mm
Moisture < 12%

 

Category:

Ván ép không mặt

Nguyên liệu gỗ bạch đàn, keo, dầu và các loại gỗ cứng khác
Kích thước 1220mm x 2440mm
Độ dày 6mm -18mm
Keo MR, BWR và WBP
Loại A, B, C
Dung sai +/- 0.5mm
Độ ẩm dưới 12%

There are no reviews yet.

Be the first to review “Matplywood”