Keruing Plywood

Keruing plywood

Material Keruing, Eucalyptus Wood
Face Keruing Face Veneer A grade
Core Keruing, Eucalyptus or mix
Size 1220mm x 2440mm
Thickness 5mm to 19mm
Glue BWP ( Phenolic glue)
Grade A
Thickness tolerance +/-0.5mm
Moisture <12%

Category:

Ván ép có mặt

Nguyên liệu mặt gỗ dầu
Lõi gỗ dầu, bạch đàn
Kích thước 1220mm x 2440mm
Độ dày 5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 16mm và 19mm
Keo BWP
Loại A
Dung sai +/-0.5mm
Độ ẩm dưới 12%

There are no reviews yet.

Be the first to review “Keruing Plywood”