Flexi Plywood

Flexi Plywood

Origin Viet Nam and Laos
Material Keruing Logs
Standard size 1220mm x 2440mm
Thickness 3.4mm, 4.6mm, 7mm and 10mm
Grade A
Tolerance thickness +/-0.02mm
Moisture less than 12%
Category:

Flexi plywood

Nguyên vật liệu Gỗ dầu
Kích thước 1220mm x 2440mm
Độ dày 3.4mm, 4.6mm, 7mm, 10mm
Loại A
Dung sai +/-0.02mm
Độ ẩm dưới 12%

There are no reviews yet.

Be the first to review “Flexi Plywood”