COMMERCIAL PLYWOOD

Commercial Plywood

Material Eucalyptus, Acacia, Mix hardwood
Core Eucalyptus, mix hardwood
Face Bintagor, Okoume, Pencil Cedar
Size 1220mm x 2440mm
Thickness 5mm to 19mm
Glue MR-E2.E1, BWR
Grade A, B
Thickness Tolerance +/-0.5mm
Moisture <12%

 

Category:

Ván Ép Thương Mại

Nguyên liệu Bạch đàn, Keo, Gỗ cứng
Cốt Bạch đàn, mix gỗ cứng
Mặt Bintagor, Okoume, Pencil Cedar
Kích thước 1220mm x 2440mm
Độ dày 5mm tới 19mm
Keo MR-E2.E1, BWR
Loại A, B
Dung sai +/-0.5mm
Độ ẩm < 12%

There are no reviews yet.

Be the first to review “COMMERCIAL PLYWOOD”